logo CMC

Centrul pentru Mediu Construit - Centre for Built Environment

Harta șantierelor suspecte

Scop

Inițiativa are ca scop inventarierea șantierelor distructive sau care încalcă regulamentul local de urbanism, cu sau fără autorizație de construire, cu precădere în zonele protejate din punct de vedere istoric sau natural. Harta este actualizată continuu, aproape în timp real. Inițiativa suplinește o zonă neacoperită de legislația românească și anume "neidentificarea abaterii" de către organele de control.

Argument:Primele rezultate din Municipiul Reghin arată că organele de control au identificat  maxim 6% din totalul șantierelor neautorizate în timp ce centrul istoric și-a pierdut elemente aflate sub protecție. Neidentificarea lucrărilor neautorizate nu este sancționată încă de legislația în vigoare astfel garantarea protecției patrimoniului de către stat nu este aplicabilă.

Contribuitori

Asociația Centrul pentru Mediu Construit a implementat un serviciu de hartă bazat pe contribuție civică de specialitate, al cărui conținut este public cu valoare cel puțin statistică pentru legiuitor. Datele din teren sunt culese de arhitecți, topografi, juriști și arheologi voluntari sub girul asociației Centrul pentru Mediul Construit și prin membrii săi.

Vreau să contribui

Beneficiari

A.Datele culese sunt puse la dispoziție publicului larg prin harta vizuală semi interactivă.

B.Datele culese sunt interoperabile cu majoritatea aplicațiilor GIS prin protocolul de cooperare WMS  astfel încât funcționarii publici oricăror instituții care operează cu GIS, pot adăuga acest serviciu ca un strat vizibil peste alte date spațiale (de exemplu organele de control ISC, Arhitecți șefi etc.). Pentru autosusținera inițiativei este posibil ca serviciul de hartă să fie pus la dispoziția autorităților pe baza de abonament.

Vreau serviciu GIS, sunt autoritate publică

Vezi Harta